Начало Контакти

HYDAC придоби швейцарската фирма Bieri Hydraulik AG


      Bieri Hydraulik AG, заедно със своя екип от швейцарски специалисти, разполага с над шестдесет години опит в разработването, производството и продажбата на висококачествени хидравлични компоненти за високо-напорни системи, както и специални решения за работни диапазони достигащи до 1000 bar. Bieri предлага широка гама от хидравлични елементи за високо налягане, в това число: помпи (радиално- и аксиално-бутални, седлови клапани (с ръчно или електрическо управление), клапани за налягане (предпазно-преливни, разтоварващи, редуциращи и др.), регулатори на дебит (проходни и дроселни), невъзвратни клапани (крайни изключватели и предпазни клапани с пилотно управление), ръчни клапани, релета за налягане, нивоуказателни прибори за дебити в диапазон 12÷25 l/min.

    Нашите стандартни компоненти, както и специалните ни решения намират широко приложение в машиностроенето, нефтодобивната и корабостроителна промишленост, медицината, енергопроизводството (прекъсвачи за високо напрежение), отбранителната индустрия, обществения транспорт, целулозно-хартиената и хранително-вкусова промишленост, строителството и др.

     Bieri предоставя широка гама от решения за всякакъв тип хидравлични системи в целия диапазон от работни налягания до 1000 bar.www.bierihydraulics.com