Начало Контакти

Маслен сервиз


Дейности:

  • Прецизен и експресен контрол на механични примеси в минерални масла - хидравлични, турбинни, трансформаторни
  • Препоръки за клас на чистота на минерални масла, в зависимост от системите, в които се наливат
  • Филтрация на минерални масла с подходящи филтърни агрегати за достигане на оптимална чистота
  • Контрол на влагосъдържание в минерални масла, препоръки
  • Вакуумна обработка (обезводняване, дегазиране, филтрация) на минерални масла за достигане оптимално влагосъдържание и чистота
  • Промивка на тръбни разводки
  • Консултантска дейност в областта на масления сервиз

  Масленият сервиз, предлаган от фирма ХИДАК ЕООД се извършва със следните агрегати и уреди за анализ:Анализ на механични примеси

FCU 2210
Уред за контрол на минерални масла за механични примеси по ISO 4406 : 1999 ; SAE AS 4059 (D) / >4 μm( c) >6 μm( c) >14 μm( c)>21 μm( c)Анализ на механични примеси

FAS
Лабораторен анализ на минерални масла за механични примесиАнализ за определяне на влагосъдържание

WTK
Лабораторен анализ за определяне влагосъдържание в минерални масла