Начало Контакти

Процесни филтри


Типични приложения процесни филтри

 

Химия, нефтопроизводство, производство на пластмаси, водоoхлаждащи системи, съоръжения за промивка, инсталации за отпадни води и пречиствателни станции, водозахранващи съоръжения, смазочни системи, машини за хартия, водноелектрически централи, валцовъчни заводи, големи двигатели, металообработващи машини, смазочно-охлаждащи съоръжения, морска техника, корабостроене, машини за сняг, селскостопански напоителни съоръжения.

 

 

Референции в България: