Начало Контакти

Маслени филтри


Типични приложения маслени филтри:  

 

Маслена хидравлика, смазочна техника, машини за металообработване и шприцмашини, леярни машини, мобилни машини, автомобилостроене, стоманодобив, хидротехника, минна техника, морска техника, корабостроене, електроцентрали, производство на хидравлични задвижвания, машини за хартия, сценична техника, изпитвателни стендове от всякакъв вид, пречиствателни съоръжения.    

 

 

Референции в България: