Начало Контакти

Инсталации за обезводняване и филтрация на масла


Типични приложения:   Хидравлични и смазочни съоръжения, изпитвателни стендове, стоманодобивни, металургични заводи, термични, водни и вятърни електроцентрали, леярски машини, циментови заводи, машини за хартия, турбини, големи компресори, строителни и лесотехнически машини, металообработващи машини, морска техника, корабостроене.        

 

Референции в България: