Начало Контакти

Филтърни агрегати


Типични приложения филтърни системи:  

 

Хидравлични и смазочни съоръжения, изпитвателни стендове, инсталации за зареждане на резервоари, почистване на замърсени съоръжения, стоманодобивни, металургични заводи, термични, водни и вятърни електроцентрали, леярски машини, циментови заводи, машини за хартия, големи редуктори, турбини, големи компресори, строителни, селскостопански и лесотехнически машини, преработка на пластмаси, металообработващи машини, морска техника, корабостроене.    

 

 

Референции в България: