Начало Контакти

Процесни филтри


Компоненти, елементи и системи за филтрация на ниско- и високовискозни флуиди, както и газообразни среди. Технологичният инженеринг, компютърно подпомаганото симултанно проектиране, както и изпитанията и приемането в лаборатории по процесна техника и изпитвателни стендове са базата на нашите приложно ориентирани продукти. Процесните филтри биват автоматични, единични и сдвоени с превключваща арматура. Вградените в тях филтърни елементи представляват телена мрежа, метални нишки, спираловидно навит профил или филтри тип "кошници". Създадени са по специална иновационна технология, която гарантира ефективното задържане на механични примеси и очистването на работната течност. Процесните филтри имат голямо приложение, тъй като допринасят за удължаване срока за експлоатация на съоръженията и съответно улесняват тяхната поддръжка.


Автоматични самопочистващи се филтри RF3Автоматични самопочистващи се филтри RF3 - ENG