Начало Контакти

Филтърни агрегати


HYDAC - Вашият надежден партньор за всички проблеми при третиране флуидите на Вашите системи.

Повече от 30 години ние сме съсредоточени върху удължаване експлотациония живот и защита на компонентите. Увеличаването на жизнения цикъл на Вашите хидравлични и смазочни системи, както и за намаляване престоият им, все още е главният ни фокус. Вашата полза от използването на филтърните системи на HYDAC:

 • Висока експлоатационна надежност поради стабилни стойности на филтрация
 • Дълъг сервизни интервали, поради висок капацитет на задържане на механични примеси
 • Чисти флуиди и по време на студен старт, поради нисък пад на налягане.
 • Дълъг живот, благодарение на високата стабилност при деформации.
 • Ниска себестойност на елемента

Мобилни филтърни агрегати

Филтриращ агрегат OF7

 • Преносим филтриращ агрегат за едновременно изпомпване и филтриране на маслото
 • Дебит: 15 l/min

Филтриращ мобилен агрегат OF5

 • Мобилен филтриращ агрегат с голям филтриращ елемент, подходящ както за прехвърляне и филтриране на масло, така и за байпасна филтрация
 • Дебит: до 40 l/min
 • С възможност за поставяне на филтриращи елементи Aqumicron за едновременна филтрация и обезводняване

Филтриращ агрегат OF5 с уред за измерване класа на чистота на маслото FCU

 • Дебит: до 40 l/min

Транспортиращ и филтриращ агрегат FCC

 • Мобилен филтриращ агрегат за транспортиране и филтриране на хидравлични и смазочни масла
 • Дебит: от 4 до 15 l/min
 • Обем на резервоара: 70 l

Филтриращ агрегат за транспортиране на варели

 • Мобилен филтриращ агрегат за превозване на стандартни варели
 • Дебит: 40 l/min
 • Обем на варела: максимум 200 l

Филтриращ агрегат FCM

 • Високо производителен филтриращ агрегат за байпасна филтрация и промивка на системи
 • Дебит: 60/100 l/min


Мобилни филтърни системи - обзор - ENG
Филтърен агрегат OF7 - ENG
Филтърен агрегат OF5 - ENG
Филтърен агрегат OF5 с FCU - ENG
Филтърен агрегат FCM - ENG
Филтърен агрегат FCC - ENG
Филтърен агрегат FT 5 - ENG
Филтърен агрегат OFU - ENG
Филтърен агрегат TW5 - ENG
Сервиз на флуидите със системи